0

Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 02/8

Sản lượng lúa Thái Lan đạt 38,8 triệu tấn năm 2014-2015. Nhật Bản mua 9.703 tấn gạo Thái Lan. Hàn Quốc đã nhập 165.630 tấn gạo theo MMA.

 •  

  Sản lượng lúa Thái Lan ước đạt 38,8 triệu tấn năm 2014-2015

  Theo số liệu của Văn Phòng Kinh tế Nông nghiệp (OAE), sản lượng lúa Thái Lan (độ ẩm 15%) năm 2014-2015 ước đạt 38,8 triệu tấn (khoảng 26 triệu tấn gạo), gần như không đổi so với 38,79 triệu tấn năm 2013-2014.

  Trong dự báo tháng 7/2014, OAE cho biết sản lượng lúa vụ chính 2014-2015 (tháng 5 – tháng 1) sẽ đạt 28,58 triệu tấn, tăng 2% so với 28 triệu tấn sản xuất trong năm 2013-2014. Sản lượng lúa vụ 2 (tháng 1 – tháng 6) giảm xuống 10,23 triệu tấn, giảm 5% so với 10,77 triệu tấn năm ngoái. Diện tích trồng lúa vụ chính năm 2014-2015 giảm xuống 10,35 triệu ha từ 10,4 triệu ha năm 2013-2014. Sản lượng lúa vụ chính 2014-2015 giảm 1% so với niên vụ trước đó.

  Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng lúa của Thái Lan dự đoán đạt 31 triệu tấn (20,5 triệu tấn gạo) trong năm 2013-2014 (tháng 1 - 12/2014), tăng 1,5% so với 30,6 triệu tấn năm 2012-2013.

  USDA dự báo Thái Lan xuất khẩu 9 triệu tấn gạo năm 2014, tăng 34% so với 6,7 triệu tấn năm 2013. Diện tích trồng lúa tăng lên 10,9 triệu ha năm 2013-2014 từ 10,84 triệu ha năm 2012-2013.

  Nhật Bản mua 9.703 tấn gạo Thái Lan trong phiên đấu giá

  Theo các nguồn tin chính thức, Nhật Bản đã mua 9.703 tấn gạo trắng hạt dài Thái Lan trong phiên đấu giá ngày 01/8/2014 với 12 nhà thầu tham gia.

  Trong 9.703 tấn gạo đã mua, có 6.700 tấn gạo thường và 3.003 tấn gạo nếp với giá trung bình 62.106 yên (604 USD)/tấn.

  Đây là phiên mở thầu nhập khẩu đầu tiên của Nhật Bản trong năm 2014. Gạo sẽ được giao hàng từ 1/10 đến 10/11/2014.

  Hàn Quốc đã nhập 165.630 tấn gạo theo MMA

  Theo Cơ quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Post) tại Seoul, tính đến 21/7/2014, Hàn Quốc đã nhập khẩu 165.630 tấn gạo, chiếm khoảng 40% trong tổng số 408.700 tấn gạo nhập theo Tiếp cận Thị trường Tối thiểu 2014 (MMA).

  Hàn Quốc sẽ nhập khẩu khoảng 205.278 tấn gạo theo hạn ngạch đặc biệt quốc gia (CSQ) – Trung Quốc 116.159 tấn, Mỹ 50.076 tấn, Thái Lan 29.963 tấn và Australia 9.030 tấn – và khoảng 203.472 tấn theo hạn ngạch toàn cầu. Tính đến 21/7/2014, Hàn Quốc đã nhập khẩu khoảng 133.408 tấn theo hạn ngạch toàn cầu và 32.222 tấn theo CSQ.

  Theo số liệu của USDA Post, 5 tháng đầu năm 2014, nhập khẩu gạo của Hàn Quốc đạt 816 tấn, trong đó 62 tấn từ Mỹ. Năm 2031, xuất khẩu gạo của Hàn Quốc đạt 1.603 tấn, do vậy, USDA Post dự đoán xuất khẩu năm 2014 đạt chưa đến 2.000 tấn.

  USDA Post ước tính sản lượng gạo của Hàn Quốc năm 2013-2014 (tháng 11 – tháng 10) đạt 4,23 triệu tấn, tăng 6% so với 4 triệu tấn năm 2012-2013. Tuy nhiên, sản lượng gạo được dự báo giảm xuống 4,15 triệu tấn năm 2014-2015.

  Tiêu thụ gạo của Hàn Quốc năm 2013-2014 ước đạt 4,48 triệu tấn, giảm nhẹ so với 4,489 triệu tấn năm 2012-2013, và dự đoán giảm xuống 4,46 triệu tấn năm 2014-2015.
0975 549 688