0

Xuất khẩu gạo Ấn Độ năm 2013-2014 đạt 7,78 tỷ USD

Năm 2013-2014, xuất khẩu gạo của Ấn Độ đạt 7,78 tỷ USD,tăng 25% so với 6,215 tỷ USD năm 2012-2013, theo các nguồn tin chính thức.

 • Năm 2013-2014, xuất khẩu gạo của Ấn Độ đạt 7,78 tỷ USD,tăng 25% so với 6,215 tỷ USD năm 2012-2013, theo các nguồn tin chính thức.

  Trung Đông vẫn là thị trường lớn nhất của gạo Ấn Độ trong năm tài khóa 2013-2014 (tháng 4 – tháng 3), trong đó Iran và Arab Saudi chiếm 40% xuất khẩu gạo của Ấn Độ.

  Năm 2013-2014, xuất khẩu gạo của Ấn Độ sang Iran đạt 1,92 tỷ USD, tăng 60% so với 1,2 tỷ USD năm 2012-2013, trong khi xuất khẩu sang Arab Saudi đạt 1,2 tỷ USD, tăng 59% so với 753 triệu USD năm 2012-2013.

   
   
  Các thị trường xuất khẩu khác của gạo Ấn Độ là Benin với 488 USD, UAE 314 triệu USD, Iraq 283 triệu USD, Kuwait 266 triệu USD, Bangladesh 246 triệu USD, Yemen 223 triệu USD, Senegal 196 triệu USD và Nam Phi 175 triệu USD.

  Xuất khẩu gạo Ấn Độ sang Bờ Biển Ngà và Nigeria giảm đáng kể trong năm nay. Xuất khẩu gạo của Ấn Độ sang Nigeria năm 2013-2014 đạt 78,58 triệu USD, giảm 77% so với 339,4 triệu USD năm 2012-2013, trong khi xuất khẩu gạo sang Bờ Biển Ngà đạt 98,74 triệu USD, giảm 54% so với 216,41 triệu USD năm 2012-2013. 

   
  Tuy nhiên xuất khẩu gạo Ấn Độ sang Benin tiếp tục tăng. Năm 2013-2014, xuất khẩu gạo Ấn Độ sang Benin đạt 488 triệu USD, tăng gấp đôi so với so với 240,93 triệu USD năm 2012-2013.

0975 549 688