0

Sửa máy giặt LG

 • Chúng tôi chuyên sửa chữa máy giặt LG khi gặp các sự cố:
   
  Sửa máy giặt không vắt
  Vắt kêu to
  Giặt không sạch
  Vắt không khô
  Không cấp nước
  Cấp nước chậm
  Cấp nước liên tục
  Liệt phím ấn
  Báo lỗi bo mạch FE, PE, DE, SE, TE, CL.
  Sửa chữa mạch điện tử chuyên nghiệp.
  Làm mới sơn cạp vỏ máy bảo đảm bền đẹp.
0975 549 688